Fen Ve Teknoloji Laboratuvarı
Fen Bilgisi laboratuvarımızda öğrencilerimize bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini geliştirerek, bilimsel düşüncenin temelini oluşturan araştırma, inceleme, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırılmaktadır.

Öğrenciler laboratuvarda yaptıkları deneyler sayesinde, deneysel yöntemin bilimsel bilgi elde etme sürecinde kullanımı, deney düzeneğinin kurulumu ve deneyler sonucunda elde edilen verilerin yazı, resim, şekil, şema ya da grafikle gösterilerek yorumlanmasını öğrenmektedirler. Böylece öğrenciler kalıcı ve etkili öğrenmekte, teorik derslerde öğrenilen bilgileri pratiğe dökebilmektedirler.

Fen Bilgisi laboratuvarımızda ilköğretim 6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri on iki kişilik gruplar halinde çalışmalar yapmaktadır. Öğrenci kapasitemiz 120 dir. Haftanın 6 günü çalışmaların devam ettiği laboratuarımızda 5 gün boyunca 2 grup eğitim almaktadır. 

Deneylerimiz Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak seçilmiştir.

Öğrencilerimize laboratuvar eğitiminin yanı sıra proje hazırlama eğitimi verilmekte ve proje hazırlayan öğrencilere hazırlık sürecinde rehberlik edilmektedir.    

MatematikFizikBiyolojiRehberlikKütüphaneProje SınıfıFen ve TeknolojiKimya


vestanbul
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ