Keten Tohumu
Home

Keten Tohumu

Keten Tohumu

Projede korozyonun önlenmesinde keten tohumunun inhibitör etkisi incelenmiştir. Doğal bir baharat olan keten tohumu etratı çıkarılıp belirli işlemlerden geçtikten sonra sıvı jelimsi kıvamda kullanılır. Metal aksan bulunan herhangi bir cisme direkt uygulandığı takdirde korozyonu metale bağlı olarak %80 e kadar azaltır.

Birinci deneyin kontrol grubunda en az korozyona uğrayan metal, Al metali olmuştur. Ondan sonra sırasıyla Cu ve Zn metali gelmektedir. Keten tohumu ekstraktı katılan 1.deneyin sonunda kontrol grubu ile kıyasladığımızda en az korozyona uğrayan metalin Cu metali olduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra sırasıyla Al ve Zn metali gelmektedir. Dolayısıyla keten tohumu Cu metalinin korozyonunda azaltıcı etki göstermiştir. İkinci deney grubunda asit derişimi sabit tutularak keten tohumu miktarı arttırılmıştır. Keten tohumu miktarının artmasıyla doğru orantılı olarak korozyon azalmıştır. Kontrol grubu ile artan keten tohumu ekstraktı katılan deney grupları karşılaştırıldığında en çok Cu metalinde, daha sonra Al metalinde korozyonu azaltıcı olumlu etki görülürken, Zn metalinde olumlu etkinin diğer metallere oranla daha az olduğu saptanmıştır. Üçüncü deney grubunda keten tohumu miktarı arttırılarak asit çözeltisi miktarı 100 ml’ ye tamamlanmıştır. Keten tohumu miktarının artmasıyla korozyonun ikinci deney grubu ile paralellik gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak projemizde maliyet değerlendirmelerinde de %600 kar sağlanmış olduğu ortaya konmaktadır.