Boyar Madde İçeren Sentetik Atık Suların Fotokatalitik Degradasyonu
Home

Boyar Madde İçeren Sentetik Atık Suların Fotokatalitik Degradasyonu

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte artan ihtiyaçlar, endüstriyel gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu endüstriyel gelişimler bir çok açıdan yararlı olarak görünse de, çeşitli üretim yerlerinden çevreye bırakılmakta olan endüstriyel atık sular çevre kirliliğinin büyük bir kısmının oluşturup, yüzeysel ve yer altı sularının kirlenmesinde büyük rol oynamıştır. Bu atık sular, fabrikalar ve üreticiler tarafından büyük miktarlarda olacak şekilde çevreye bırakılırlar ve bu nedenle beraberlerinde birçok çevre sorunu getirirler. Bu atık suları zararsız hale getirebilmek için kullanılan birçok arıtım prosesi vardır. Bu proseslerden bir tanesi de “fotokataliz” yöntemidir. Bu yöntem, UV ışığı kullanılarak aktif hale getirilen katalizörler ile atık sulardaki zararlı maddelerin bulundukları ortamda parçalanarak zararsız maddelere dönüştürülmesini içerir. Projemizde, metilen mavisi bileşimi içeren ve çevreye zararlı olan atık suların metilen mavisinden arınması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda, sentetik metilen mavisi atık suyu oluşturulup bu sulara fotokataliz yöntemiyle kimyasal olarak arıtma işlemi uygulandı. Bu arıtma yönteminde katalizör olarak TiO2

bu katalizörü aktifleştiren unsur olarak da ultraviyole ışınlarından yararlanıldı. Daha sonrasında ise elde edilen arıtılmış çözeltilerin soğurma değerleri UV-VIS spektrofotometresinde ölçülerek sonuca ulaşıldı. Aynı zamanda renk açılımına etki eden parametreler araştırıldı. Bunlar; ışık türü, metilen mavisi konsantrasyonu ve katalizör miktarı seçimidir. Son olarak fotokatalitik reaksiyonun hız denklemi ve hız sabiti bulundu.