Karamel Boya Duyarlı Güneş Pilinin Verimliliğinin İncelenmesi
Home

Karamel Boya Duyarlı Güneş Pilinin Verimliliğinin İncelenmesi

Dünyada üretilen ve tüketilen enerji miktarları her geçen yıl artış göstermektedir. Enerji üretim ve tüketim değerlerinin hızla artıyor olması doğal enerji kaynaklarında büyük bir sorun oluşturmaktadır. Yenilenemez enerji kaynaklarının hızla azalıyor olması ise canlıların da yakın bir gelecekte tükeneceği anlamına gelmektedir. Çözüm olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının insanların kullanımına daha fazla sunulması ve yenilenemez enerji kaynaklarına olan bağımlılığı da azaltacak planların devreye sokulması ile sağlanabilir.

Bu proje çalışmasında güneş pilinin verimliliğinin farklı boyar madde kullanılarak arttırılması amaçlanmıştır. Yaptığımız araştırmalara göre daha önce boya duyarlı organik güneş pillerinde şekerin boyar madde olarak kullanılmadığı görülmüştür. Bu proje çalışmasında organik bir madde olan şeker karamel haline getirilerek güneş pilinde boya olarak kullanılmıştır. Üretmiş olduğumuz pilin verimi güneş simülatörü kullanılarak ölçüldüğünde 0,324 olarak hesaplanmıştır. Bu değer boya duyarlı güneş pilleri arasında karamelin iyi ve önemli bir aday niteliği taşıdığını göstermektedir.