Arduino Mikrodenetleyici Kartı ile İnce Film Kaplama Cihazı
Home

Arduino Mikrodenetleyici Kartı ile İnce Film Kaplama Cihazı

Son yıllarda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları arasında büyük bir ivme kazanan ince filmler, elektronik aygıt teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip olan ince filmlerden elde edilen performans oldukça önemli bir parametredir. Bunun nedeni elde edilen performansın üretim teknikleriyle doğrudan ilişkili olmasıdır. Üretim teknikleri ve üretim koşullarındaki farklılıklar ince filmlerde hacimli malzemelerde bulunmayan pek çok özelliği ortaya çıkarmaktadır. Bu özellikler, ince film malzemelere hacimli malzemelere göre üstün özellikler kazandırmakta ve yeni çalışmaların önünü açmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ince filmlerin üretilmesinde birbirine alternatif olabilecek yeni üretim teknolojileri ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. Bu üretim tekniklerinden “daldırma yöntemi ile kaplama” özellikle birçok araştırma merkezinde kullanılmaktadır.

Piyasa araştırmaları yapıldığında daldırma ile kaplama cihazlarının hiçte ucuz olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca piyasada satılan birçok cihaz tek bir sıvıda kaplama yapmakta, aynı numunenin üst üste farklı sıvılarda kaplama yapılabilme olanağı yoktur.

Bu projede Arduino mikro denetleyici ve step motorlar kullanılarak daha ucuz ve daha modern, daldırma yöntemi ile kaplama yapılabilecek bir cihaz tasarlanmıştır. Ayrıca tasarlanan cihaz  yazılan bir arayüz programı ile bilgisayardan kontrol edilebilmektedir.