Laboratuvarlar
Home

Laboratuvarlar

Her sene minimum 500 üzerinde öğrenci ile bu eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğitimlerin verildiği laboratuvarlarımız 12 kişilik olup, Pazar günleri hariç dersler verilmektedir.

Bu eğitimlerin temel amacı, öğrencilerin teoride öğrendiklerini günlük hayatın içine dahil etmelerini yaptıkları bilimsel deneyler ile sağlamaktır. Bayrampaşa genelindeki okullarda laboratuvar bulunmaması ya da olsa bile buraların yönetilmesindeki aksaklıklar, toplumumuzda bilimin salt teoriyle anılmasına neden olmuştur. Bayrampaşa Bilim Merkezi olarak, bu algının yıkılmasına ve bilimin teoriyle var olup uygulamalar ile hayat bulduğunu ispatlamak için çalışmaktayız. Bu bağlamda öğrencilerin sınıf ya da yaş statüleri göz önüne alınarak özel eğitim müfredatları oluşturulmakta, öğrencilerin eğlenerek bilim yapmalarına teşvik ediyoruz.

2015-2016 yılı içerisinde bu eğitimleri almak için 1250 öğrenci internet sitesi üzerinden başvuru yapmış,  yaklaşık 700 öğrenci mülakatlar sonucunda bu eğitimleri almaya hak kazanmıştır.

2016-2017 yılında ise 1400 öğrenci internet sitesi üzerinden başvuru yapmış ve yaklaşık 650 öğrenci mülakatlar sonucunda laboratuvar ve atölye eğitimlerini almaya hak kazanmıştır.

Bilimin herkes tarafından erişilebilir olduğunu ispatlıyoruz.

2500

ÖĞRENCİ

15000

YAYIN

5000

ÜYE

25

ÖDÜL

01. Fizik Laboratuvar

02. Kimya Laboratuvar

03. Biyoloji Laboratuvar

04. Matematik Laboratuvar