Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) İnsan Endometriyal Adenokarsinoma Hücre Soyunda Proliferasyona Etkisi
Home

Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) İnsan Endometriyal Adenokarsinoma Hücre Soyunda Proliferasyona Etkisi

Endometriyum kanseri, kadın genital kanserleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Endometriyal adenokarsinom; uterusun serviks bölgesinden gelişen endometriyozisden kaynaklanan bir tümör çeşididir. Biberiye ise karnosik asit, karnosol, rosmanol, epirosmanol, isorosmanol, metilkarnosat, rosmarinik asit, rosmaridifenol ve rosmarikinon fenolik bileşiklerini içermekte olup, antioksidan, antimikrobiyal, antitümör ve antiproliferatif gibi birçok etkiye sahiptir. Ayrıca literatürde içerdiği fenolik bileşiklerin antiinflamatuvar, antifungal, antikanser ve sitotoksik etkileri gösterilmiştir. Bu bilgilere karşın biberiyenin Ishikawa adenokarsinoma hücreleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda, biberiye özütünün Ishikawa hücre soyu üzerindeki etkilerini immünositokimyasal yöntemlerle araştırmayı amaçladık.

Biberiye özütü, soxhlet ekstraksiyon yöntemi kullanılarak elde edilmiş ve in vitro koşullarda Ishikawa hücre soyu üzerindeki etkileri immünositokimyasal olarak araştırılmıştır. Hücrelere filtre edilen biberiye özütleri farklı dilüsyonlarda (25 μl/ml, 50 μl/ml, 100 μl/ml) 24 ve 48 saatlik süre ile uygulanmıştır. Değerlendirmeler, hücreler fikse edildikten sonra yapılmış ve biberiyenin etkileri immünositokimyasal olarak BrdU işaretlenmesi ile gösterilmiştir. İşaretlenme indeksleri semikantitatif olarak iki araştırmacı tarafından yapılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Biberiye uygulanması sonucu, Ishikawa hücrelerindeki BrdU işaretlenme indeksinin istatistiksel olarak kontrol grubuyla kıyaslandığında 24 ve 48 saat sonra doza bağlı olarak anlamlı bir şekilde azaldığı izlendi.

Sonuç olarak bulgularımız biberiyenin, insan endometriyum adenokarsinoma hücreleri olan Ishikawa hücre soyu üzerinde antiproliferatif etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Çalışmamızın endometriyum kanserli hastalar için alternatif bir tedavi seçeneği olabileceğini ve kanser terapi sonrasında fertiliteyi koruyabileceğini düşünmekteyiz.