Bilgisayar Destekli Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı
Home

Bilgisayar Destekli Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı

Dünya üzerindeki enerji verimliliğini sağlamanın, enerji kaybını en aza indirgeyerek sağlanabileceği bağlamından yola çıkılmış ve bunun üzerine ısı yalıtımı sağlayabilecek sistemler üzerine çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, ısı yalıtım malzemelerinin tespiti ve kullanım alanlarının sınırlı oluşunun yanında, bu dal üzerinde ölçüm yapılmak istendiğinde, ekonomik bir çözüm bulmak adına ekonomik olmayacak yöntemler sunulduğu görülmüştür. Yapılabilecek olan bilimsel çalışmalarda dahi gerekli ısının sağlanamaması durumunda alınabilecek deney sonuçlarında ciddi oranda sapmalar yaşanabilmektedir. Proje çalışmasında ise ısı iletim katsayısını ölçebilecek, bilgisayar destekli ve piyasadaki cihazlara oranla çok daha ekonomik bir cihaz tasarlanmış ve yapılan ölçümlerde başarılı sonuç alınmıştır. Ölçümler, farklı kaynaklar referans alınarak yapılmıştır ve cihaz, olumlu sonuçlar vermektedir. Alınan sonuçlar istenilen dijital ortam dosyasına dönüştürülebilmenin yanında, veriler üzerinden grafik ve benzeri görsel sonuçlar da elde edilebilmektedir. Alınan veriler, istenen tez ve rapor çalışmalarına aktarılabilmektedir.

Genel olarak incelendiğinde, cihazın piyasaya çıkışı ile birlikte ısı yalıtımı sağlayabilecek yeni maddelerin bulunmasıyla bu konular üzerine yapılabilecek olan bilimsel çalışmaların da artabileceği görülmektedir. Bu durum, yeni ve ekonomik yeni yalıtım malzemelerinin piyasaya sunulabileceğinin bir ön adımıdır.