Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Verimlerinin Manyetik Alan Altında Arttırılması
Home

Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Verimlerinin Manyetik Alan Altında Arttırılması

Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Verimlerinin Manyetik Alan Altında Arttırılması

Dünya petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması sonucu küresel ısınma tehdidi altındadır. Bu tehditlere, fosil yakıt kaynakların sınırlı olması ve kaynakların azaldıkça yeni kaynakların alınması için ortaya yeni masrafların çıkması gibi sebepler de eklenince temiz, sürdürülebilir ve ucuz enerji üretimi için çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaca uygun olarak hiç bitmeyecek güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürebilen güneş hücreleri ilgi odağı haline gelmiştir.

Güneş hücreleri arasında son yıllarda Boya Duyarlı Güneş Hücreleri maliyetinin ucuzluğu sebebi ile oldukça ilgi çekmektedir. Boya duyarlı güneş hücrelerinde verimi arttırabilmek için farklı boyaların sentezlenilmesi, farklı yarıiletken maddelerin kullanılması, farklı elektrotların kullanımı gibi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu projede; boya duyarlı güneş hücreleri literatürdeki bilgiler ile hazırlanmış ve dış manyetik alan altında verimdeki artış araştırılmıştır. Dış manyetik alan neodmiyum mıknatıslar ile hazırlanmıştır.  Hazırlanan güneş hücresinin manyetik alan altındaki davranışı bir avometre yardımıyla gerilimdeki artış olarak ölçüldü. 1.3mT-70.8mT aralığında yapılan ölçümlerde bir dış manyetik alan altında gerilimde yükselmeler olduğu gözlemlenmiştir.

Boya duyarlı güneş hücreleri birleştirilerek paneller hazırlanacağı sırada uygun dış manyetik alanlar oluşacak mıknatısların panellere yerleştirilmesi ile verimi daha yüksek güneş panellerine sahip olunabileceğine inanıyoruz.