Deniz Canlıları
Home

Deniz Canlıları

Deniz Canlıları

Gıdalarla alınan ağır metaller insan vücudunda birikme yapmaktadır. Bu durum insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmakta ve ağır metal zehirlenmesi başta olmak üzere çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Özellikle deniz diplerinde yaşayan canlıların tüketilmemesine yönelik uyarılar bu canlıların denizlerdeki ağır metale maruz kalmalarından kaynaklanmaktadır. Ağır metallerin adsorpsiyonu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır ancak çözüm önerileri getirilememiştir. Projemizde, günlük hayatta sıklıkla tüketilen ve bünyesinde ağır metal birikme oranı yüksek olan midye üzerinde ağır metal adsorpsiyonu çalışılması amaçlanmıştır. Denizlerdeki ağır metallerin temizlenmesi zahmetli ve yüksek maliyetli olduğundan bu projede adsopsiyon kapasitesi yüksek olan bentonit kil kullanılarak, midye üzerinde bentonitin ağır metal adsopsiyonu çalışılması hedeflenmiştir.

Proje temelde bentonit kilin aktifleştirilip süzülmesi, midyenin kurutulup öğütülmesi, tampon çözeltilerin hazırlanması, numunelerin hazırlanması gibi 4 aşamadan oluşmaktadır.

Bu projede denizden çıkarılan midye direk insanlara sunulmadan ağır metali adsorbe işlemi uygulanırsa midye sağlıklı tüketim ürünleri kategorisine alınabilecektir. Soframızda sağlıkla tüketilebilir düzeye gelecektir. Gıdalar ile özellikle midye ile alınan ağır metal oranı azalacak hatta tamamen kaybolacaktır. Kullandığımız adsorbsiyon yönteminin bilinen hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Dünya üzerindeki tüm denizleri temizleyemeyiz ancak sürekli tükettiğimiz deniz canlılarını bu metallerden arındırabiliriz.