Katılar ve Elektriksel İletken Sıvılar İçin Öz Kütle Ölçüm Cihazı
Home

Katılar ve Elektriksel İletken Sıvılar İçin Öz Kütle Ölçüm Cihazı

Özkütle, maddenin sahip olduğu önemli bir fiziksel karakteristiğidir. Evrendeki madde tanımına uyan bütün nesnelerin bir özkütlesi vardır. Özkütleyi belirleyebilmek için de birtakım deneysel yöntemler ile cihazlar kullanılmaktadır. Fakat kullanılan deneysel yöntemlerin çoğu hem uğraştırıcı hem de kısa sürede ölçüm elde edememektedir. Özkütleyi ölçebilen cihazlar ise yüksek maliyet sebebiyle daha az tercih edilmektedir. Bu proje çalışmasında özkütleyi pratik ve otomatik kontrollü bir yöntemle ölçebilecek bir cihaz geliştirmeyi amaçladık. Bunun için de arduino mikrodenetleyici sistemini kullandık. Kütle ve hacim ölçümlerini sensörlerle belirleyip bir LCD ekran aracılığıyla oldukça kısa bir sürede kullanıcıya ulaştırmayı ve aynı zamanda diğer yöntemlere ve cihazlara göre düşük maliyetli olmasını hedefledik.