Metil Selüloz İle Nişasta Kullanarak Lavanta ve Isırgan Otu Ekstraktları İçeren Antibakteriyel Doğal Polimer Sentezi Gerçekleştirip, Gıda Ambalaj Ürünü Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Home

Metil Selüloz ve Nişasta

Plastiklerin çoğu petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Elde edilen bu malzemeler doğada uzun yıllar boyunca çözünmeden kalmakta, çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan plastik malzemeler kanserojen maddeler içermektedir.

Günümüzde çevre kirliliği oluşturan plastiklere alternatif olarak polimerler kullanılmaktadır. Kullanılan polimer malzemelerin büyük bölümü kimyasal içeriklidir ve biyobozunur değildir. Gıdaların sağlıklı ambalajlarda saklanabilmesinin insan ve çevre sağlığı açısından önem arz ettiği düşünülürse, hafif, ucuz, mekanik özellikleri yeterli, kolay şekillendirilebilen, değişik amaçlarda kullanıma uygun, doğada bozunan ve antibakteriyel malzemeler üretmek ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmada, insan sağlığını tehdit etmeyecek, çevreye duyarlı, antibakteriyel, biyoçözünür polimerik malzeme yapımı amaçlanmaktadır. Gıdalar uygun saklama koşullarında saklanırken, sentezlenen malzemeyle temasa girmemesi hedeflenmiştir.

Yapılan deneyler sonucu doğal, biyobozunur polimer malzeme elde edildi. Sentezi yapılan polimer malzemeye ısırgan otu ve lavanta ekstraktları ile antibakteriyel özellik kazandırıldı. Sentezlenen polimer biyobozunurdur ve bu malzemeden üretilen ürünler de insan sağlığını tehdit etmez, biyouyumluluk gösterir, doğaya zarar vermez. Elde edilen polimer malzeme günümüzde gıda endüstrisine yönelik üretilen ambalajların, saklama ürünlerinin ve iç ambalaj kaplama ürünlerinin aksine yüksek sıcaklıkla temas ettiğinde dahi bozunmaya uğramayacağı için yoğurt, süt gibi gıda maddelerinin iç yüzeyinin ambalajında kullanılabilir. Esnek yapısı sayesinde özellikle alüminyum içeren kaplama malzemelerine alternatif olarak kullanılabilme özelliğindedir. Sentezlenen polimer malzeme, gıda saklama ürünlerinde plastik kullanımı yerine, yüksek sıcaklıkla temas ettiğinde bozunmaya uğramayacağı ve gıda ile etkileşime geçmeyeceği için gıdaların iç yüzeyinin ambalajında kullanılabilir.