Otomasyon Sistemiyle Alttaş Yıkama Cihazı
Home

Otomasyon Sistemiyle Alttaş Yıkama Cihazı

İnce film teknolojisi son yıllarda oldukça ilgi çekmektedir. Maddenin bulk haline kıyasla nano boyuttaki hali, oldukça ilginç elektrik, optik ve manyetik özellikler göstermektedir. İnce film üretim teknikleri de üretilecek malzemelerin özelliklerine göre çeşitli yöntemlerle yapılır. Üretilen ince filmler tek kristal, polikristal ve amorf olmak üzere üç şekilde adlandırılabilirler.

Üretilen ince filmlerin amorf, polikristal veya tek kristal olmasını etkileyen birçok deneysel faktörler mevcuttur. Bu faktörlerden birisi de kullanılan alttaşların(kaplanacak malzemeler) temizliğidir. Temiz olmayan alttaşların üzerine birikmeye çalışan atom veya moleküller kristal yapıyı bozmaktadır.

nanoboyuttaki kirlilik yüzünden kaplamada küçük tepecikler oluşur ve bunun sonucunda düzgün kaplama yapılamaz. Literatürde alt-taş malzemelerinin temizlenme aşaması araştırılmış ve yaklaşık olarak 1 saat süren bu süreç bir boyunca deneycinin deney başında beklemesi gerekmektedir.  Bu projede bu konu ele alınarak zamandan tasarruf ve araştırmacıların işlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca her temizlik aşamasında aynı prosedüre uygun olarak temizlenen alttaşların bilimsel sonuçların geçerliliği konusunda önemli bir faktör olacaktır.

Projedeki tüm elektrik elektronik mekanik işlemlerin kontrolü arduino mikrodenetleyici kartı ile yapılmıştır. arduino kullanılmasının en büyük avantajı programlanmasının kolay olması ve çoğu elektronik devre elemanlarının sisteme kolayca entegre edilebilmesini sağlamasıdır.
Açık kaynak kodlu olması sebebiyle kullanılan devre elemanları ile alakalı oluşturulan kütüphaneler kullanılarak programlama aşaması oldukça kolaylaştırılmıştır ayrıca kartın maliyeti diğer mikrodenetleyici kartlara göre oldukça uygun olup sistemin uygulanabilirliğini kolaylaştırmıştır.

Bu projede arduino mikro denetleyici kart ve arduino mikro denetleyici kart ile kontrol edilebilen bir robot kol kullanılarak cihazımız tasarlanmış ve başarı ile çalıştığı gözlemleniştir. Ayrıca sistemimiz bir ara yüz ile bilgisayardan kontrol edilebilmektedir.