Sıvıların Katı Yüzeyler ile Oluşturduğu Temas Açısının Işığın Küresel Yüzeylerdeki Kırılımı Kullanılarak Otomasyon Sistem ile Hesaplanması
Home

Sıvıların Katı Yüzeyler ile Oluşturduğu Temas

Dünyamızda gelişen teknoloji ile hidrofobik yüzeylerin kullanım alanı bu malzemelere duyulan ihtiyaçta artmıştır. Nanoteknoloji ile geliştirilen kumaşlardan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda kullanılan hidrofobik malzemeler laboratuvar ortamında üretilmektedir. Hidrofobik malzemelerin de dereceleri vardır. Endüstriyel ve ticari kullanım için en çok arananlar, süperhidrofobik denen malzemelerdir. Hidrofobikliğin derecesi sıvının zemin ile yaptığı temas açısının belirlenmesi ile tespit edilir. Bu projedeki amacımız, hidrofobik malzemelerin sıvılar ile yaptığı temas açısının belirlenmesini sağlayacak düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli ölçüm alabilmeyi sağlayacak yeni bir yöntemin geliştirilmesi ve bu yöntemin kullanılacağı bir cihazın tasarlanarak bir prototipinin yapılmasıdır.

Proje için otomasyon sistemli bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Işık yoğunluğu az olan ortamdan yoğunluğu çok olan ortama geçerken ve yoğunluğu çok olan ortamdan yoğunluğu az olan ortama geçerken kırınıma uğrar. Deney düzeneğimizin temel prensibi de ışığın küresel ortamdan geçerken kırılmasıdır. Deneylerde distile su, alkol, zeytinyağı ve ispirto gibi sıvıların parafin, kumaş, süperhidrofobik sprey ile kaplanmış kumaş, kağıt havlu, süperhidrofobik sprey ile kaplanmış kağıt havlu yüzeyleri ile yapmış olduğu temas açıları ölçümleri yapılmıştır. Monokromatik ışık kaynağı sıvı damlalarının her iki ucuna sabitlenerek kırılma açıları ölçülmüş damlanın eşit dağılmama ihtimaline karşın her iki uçtan alınan ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Çıkan bu sonuç ise bize yüzey temas açısını vermektedir.

Deney sonuçlarına referans ölçüm alabilmek ve hata payını hesaplayabilmek için şu anda kullanılmakta olan CCD kamera yöntemi aynı sıvı damlaları üzerinden ölçümler alınarak hata payı hesabı yapılmıştır. Örnekler üzerinden alınan ölçümler CCD kamera yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Deney sonuçlarımız referans ölçümlerin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında deneyin olumlu sonuç verdiği görülmekte ve %2,69’ lik bir hata payı çıkmıştır.