Yeni Nesil Kültürel Sayım Cihazı
Home

Yeni Nesil Kültürel Sayım Cihazı

Günümüzde sağlık alanında yapılan laboratuvar çalışmalarında ve güvenilir özelliklerde kaliteli gıda maddesi elde edilmesinde kontrol sistemlerinden olan mikrobiyolojik analizler önemli bir yere sahiptir. Mikrobiyolojik analiz yöntemlerinden biri de kültürel sayım yöntemidir. Bu yöntemle mikroorganizma yükü hakkında bilgi edinmek mümkündür. Gıdalardan veya canlı dokulardan mikroorganizma yükünü belirlemek için örnekler alınır. Örneklerden, çeşitli besiyerlerine yapılan ekimler sonucunda kültürel ve direkt mikroskobik sayım yöntemleri uygulanır. Bu projede optik bir düzenekten yararlanılarak, katı besi yerine ekilen canlı organizmaların oluşturduğu koloni sayılarının otomasyon sistemi ile belirlenmesini sağlayacak cihazının tasarlanması ve bir prototipinin yapılarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje için bir optik düzenek tasarlanmış ve deney için hazır hale getirilmiştir. Kalınlığı t olan cismin üstüne şiddeti olan paralel ışık demeti gönderilirse bu ortamda soğurma meydana geldiğinden çıkan ışığın şiddeti ()azalır ve  olur. Deney düzeneğinin temel çalışma prensibi ışığın şiddetindeki azalma miktarının tayinine dayanmaktadır.

Deneyler için Condido albicans ve Saccharomyces Cerevisiae maya hücreleri alınmış ve katı besiyerine ekimleri yapılmıştır. Yapılan ekim sonucu koloni oluşumu için 121 Otoklavda bir gün bekletilmiştir. Alınan örnekler düzeneğe yerleştirilmiş ve hazırlanan bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminde ölçümler alınmıştır. Besiyeri yüzeyinde oluşan kolonilerden geçen ışığın şiddeti diğer bölgelere göre daha düşüktür. Tüm besiyeri yüzeyi noktasal ışık kaynağı ile taranıp veriler foto diyot sensor tarafından ölçülüp bilgisayar ortamında kaydedilir. Alınan verilerden tarama yapılan besiyeri için matris oluşturulur. Aynı işlemler ekim yapılmayan besiyeri için tekrarlanır ve oluşturulan matrislerin karşılaştırılması ile koloni sayısı geliştirilmiş algoritma ile tespit edilir.

Örnekler için yapılan sayımlar olumlu sonuç vermiş ve koloni sayıları yaklaşık %2,2’lik hata oranı ile tespit edilebilmiştir.

BAŞARI

Bülent Ecevit Üniversitesi 3. Farabi AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması,
Üsküdar Davranış Bilimleri Fikir Festivali,
Özel Ege Lisesi 14. Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması
Ege Üniversitesi Girişim Kampüsü Arge ve İnovasyon Proje Yarışması Finalisti